Pohjakuvat

Asuntojen pohjakuvat ovat suunnitelmista ja mitat ovat ”noinmittoja”

ja ne voivat poiketa todellisesta mitasta.

 

A-RAPPU

A201 A301 A401

A202 A302 A402

A203 A303 A403

A204 A304 A404

A205 A305 A405

A206 A306 A406

A207 A307 A407

A208 A308 A408

 

B-RAPPU

B101 B201 B301 B401

B102 B202 B302 B402

B103 B203 B303 B403

B104 B204 B304 B404

B105 B205 B305 B405

B106 B206 B306 B406

B107

B108

B109

B207 B307 B407

B208 B308 B408

B209 B309 B409

B210 B310 B410

B211 B311 B411

B212 B312 B412

 

C-RAPPU

HUONE 1_C201 C301 C401

HUONE 2_C201 C301 C401

HUONE 1_C202 C302 C402

HUONE 2_C202 C302 C402

HUONE 3_C202 C302 C402

HUONE 1_C203 C303 C403

HUONE 2_C203 C303 C403

HUONE 3_C203 C303 C403